Author Message
admin
PostPosted: Sat Dec 28, 2013 9:54    Post subject: link วิธีการปิดสิ้นปี ครับ

เผื่อใครจะทำรายการ ปิดสิ้นปี ในช่วงวันหยุดสิ้นปีครับ

เปลี่ยนจากปี 54 เป็น 55 นะครับ เนื่องจากเป็นเอกสารเก่าไม่ได้แก้ไขใหม่ให้ครับ

www.imoneys.co.th/download/Yearend54.pdf

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group