Author Message
admin
PostPosted: Tue May 10, 2016 8:54    Post subject:

กด พิมพ์ 1 ครั้ง ที่หน้าจอ ขาย (หน้าจอที่มีปุ่ม พิมพ์ กับ พิมพ์ชุด) ให้กด Ctrl+s
คลิกไปที่ tab พิมพ์ชุด จะมีให้ ติ๊ก เลือกครับ ว่าจะพิมพ์ชุด กี่ใบ (1-6)
smart office fur
PostPosted: Mon May 09, 2016 11:08    Post subject: เพิ่มเอกสารขาย

ต้องการพิมพ์สำเนาใบกำกับเพิ่มเป็น 5 ใบ/ชุด
ทำอย่างไรคะ

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group