Author Message
admin
PostPosted: Mon May 30, 2016 10:14    Post subject:

น่าจะเป็นที่ ตำแหน่งที่เก็บข้อมูลสำรอง ไม่ถูกต้องครับ
ลองเข้าไปที่เมนู กำหนดค่าพื้นฐาน หัวข้อ ตำแหน่งข้อมูล
ดูว่าช่องทั้งสอง อยู่ในตำแหน่งเดียวกันมั้ยนะครับ

ที่ถูกควรจะเป็นประมาณนี้ เช่น

d:\imoneys\data
d:\imoneys\backup

ถ้าไม่ถูก ให้ลองยึดช่องบนเป็นตัวอย่าง แล้วเปลี่ยนจากคำว่า data เป็น backup แล้วบันทึกนะครับ
ไพศรี
PostPosted: Sun May 29, 2016 12:20    Post subject: ปิดบัญชีประจำปี ระบบแจ้งข้อบกพร่อง

พิมพ์รายงานหลังจากผ่านรายการเรียบร้อยแล้ว
้เมื่อไปหน้าปิดบัญชีประจำปี ระบบจะขึ้นว่า
[_] นำข้อมูลก่อนการดำเนินการไปไวในฐานข้อมูล
ตำแหน่งที่ [07]
OK
ดำเนินการ

แล้วระบบแจ้งเป็นกรอบ ข้อบกพร่อง ว่า
Object invalid or no longer set.
Code no : <3420>
Process : <DB_SPARE
[OK]

ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร จะต้องลิ้งค์แก้ไขในวันเสาร์ได้ไหมคะ
เพราะวันปกติทำงานประจำคะ

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group