Author Message
admin
PostPosted: Mon Feb 06, 2017 18:25    Post subject: ตารางภาษีและค่าลดหย่อนใหม่ สำหรับปีภาษี 2560

ตามที่กรมสรรพากร ได้ประกาศให้มีการปรับเปลี่ยน ตารางภาษีและค่าลดหย่อนสำหรับปีภาษี 2560 ผู้ที่ใช้โปรแกรม iMoneys Payroll สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรแกรมให้ตรงกับอัตราใหม่ได้ตามนี้นะครับ

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group