โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมชุดทดลอง

ทดลองใช้งานได้ 300 รายการบัญชี
1 ฐานข้อมูล
ขนาดไฟล์ 19.5 MB

โปรแกรมติดตั้งเครื่องลูก

สำหรับติดตั้งที่เครื่องลูกข่าย
หรือ เครื่องที่ลงระบบวินโดวส์ใหม่
ขนาดไฟล์ 12.7 MB

คู่มือการใช้งาน

ฉบับเต็ม  (Zip file)
ขนาดไฟล์ 14.5 MB

โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมชุดทดลอง

ทดลองใช้งานได้ 2 งวดการจ่ายเงิน
1 ฐานข้อมูล
ขนาดไฟล์ 10.5 MB

โปรแกรมติดตั้งเครื่องลูก

สำหรับติดตั้งที่เครื่องลูกข่าย
หรือ เครื่องที่ลงระบบวินโดวส์ใหม่
ขนาดไฟล์ 6.8 MB

คู่มือการใช้งาน

ฉบับเต็ม  (Zip file)
ขนาดไฟล์ 6.8 MB

โปรแกรมอื่นๆ

Team Viewer

โปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อเครื่องสองเครื่อง
สำหรับแก้ปัญหาการใช้งาน
ขนาดไฟล์ 792 KB

Ultra Viewer

โปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อเครื่องสองเครื่อง
สำหรับแก้ปัญหาการใช้งาน
ขนาดไฟล์ 2.7 MB
(ต้องติดตั้งก่อนใช้งาน)

บริษัท ไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์ จำกัด

Tax ID : 0105549007842

Phone

085-503-6999
085-809-5888

Line / Email

Line ID : @imoneys
Email : support@imoneys.co.th

Address

55 ซอยเย็นจิต 6 ถนนจันทน์ 24
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

Working Hours

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 17:00

Easiest Website Builder