คู่มือการใช้งาน

โปรแกรมบัญชี

ฉบับเต็ม จำนวน 500 หน้า (Zip file)
ขนาดไฟล์ 14.5 MB

โปรแกรมเงินเดือน

ฉบับเต็ม จำนวน 230 หน้า (Zip file)
ขนาดไฟล์ 6.8 MB

วีดิโอ แนะนำการใช้งาน

โปรแกรมบัญชี iMoneys Account 
เริ่มต้นใช้งาน | บันทึกค่าพื้นฐาน | เริ่มสร้างทะเบียนข้อมูล | ลูกหนี้ | เจ้าหนี้ | สินค้า
บันทึกบิลซื้อ | จ่ายเงิน | ภาษีซื้อ | บันทึกบิลขาย | รับเงิน | ภาษีขาย | การลงบัญชี
เมื่อมีการรับคืนสินค้า | ออกใบลดหนี้ให้ลูกค้า
เมื่อมีการส่งสินค้าคืนให้ซัพพลายเออร์ | บันทึกใบลดหนี้จากผู้ขาย
วิธีเปลี่ยนหัวเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า
วิธีค้นหาชื่อ /รายละเอียด ของ สินค้า ชื่อ ที่อยู่ลูกค้า / ซัพพลายเออร์
วิธีป้อนรายละเอียดสินค้า แบบไม่จำกัดบรรทัด
วิธีทำไฟล์ PDF จากโปรแกรม เพื่อส่ง EMail

วีดิโอ แก้ปัญหาการใช้งาน

โปรแกรมบัญชี iMoneys Account 
พิมพ์ฟอร์มหรือรายงานไม่ได้ มักเป็นหลังติดตั้งโปรแกรมจากสรรพากร
แก้ไขง่ายๆ ได้ตามนี้
พิมพ์งบแล้วงบไม่ออก หรือออกไม่ครบ
แก้ไขง่ายๆ ได้ตามนี้
โปรแกรมฟ้องว่าชื่อผู้ใช้ซ้ำกัน หรือผู้ใช้งานเต็ม
แก้ไขง่ายๆ ได้ตามนี้
เปิดโปรแกรมไม่ได้ ฟ้องว่า ไม่พบฐานข้อมูล หรือข้อมูลมีปัญหา
แก้ไขง่ายๆ ได้ตามนี้

วีดิโอ แนะนำการใช้งาน

โปรแกรมเงินเดือน iMoneys Payroll
เริ่มต้นใช้งาน | การใส่ค่าพื้นฐาน | การกำหนดงวดจ่ายเงิน | เพิ่มประเภทของเงินได้ / เงินหัก | สร้างทะเบียนพนักงาน
บันทึกป่วย สาย ลา ขาดงาน | คำนวณวันทำงาน | คำนวณรายได้และภาษี | พิมพ์สลิปเงินเดือน | ยื่น ภ.ง.ด.1 | ยื่นประกันสังคม

Created with Mobirise - Visit site