โปรแกรมบัญชี
iMoneys Account

โปรแกรมบัญชีในรูปแบบที่สวยงาม เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง มีให้ครบทุกความต้องการ ทุกระบบเชื่อมโยงกันและลงบัญชีให้อัตโนมัติในแต่ละขั้นตอน พร้อมด้วยรายงานที่หลากหลาย สีสวยงาม
(ราคาแบบซื้อครั้งเดียว ติดตั้งลงในเครื่อง)

โปรแกรมเงินเดือน
iMoneys Payroll

โปรแกรมเงินเดือนเพียงหนึ่งเดียว ที่มีทุกอย่างที่คุณต้องการและพร้อมใช้ทันที ด้วยการออกแบบโปรแกรมให้ใช้ง่าย สำหรับงานคำนวณเงินเดือนค่าแรง งานบุคคล งานเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งราชการ จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
(ราคาแบบซื้อครั้งเดียว ติดตั้งลงในเครื่อง)

โปรแกรมบัญชี ออนไลน์
iMoneys Cloud

โปรแกรมบัญชีบนคลาวน์ ที่ให้คุณทำงานได้พร้อมกันจากทุกที่ทั่วโลก ข้อมูลเชื่อมถึงกันตลอดเวลา ไม่ต้องยุ่งยากกับการดูแลระบบ LAN อีกต่อไป ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ไม่ต้องย้ายเครื่อง ทั้งยังเร็วกว่า และปลอดภัยกว่าอีกด้วย
(ค่าบริการรายเดือน โปรแกรมอยู่บน Cloud Server)

โปรแกรม Backup ออนไลน์
iMoneys CBackup

โปรแกรมเสริมสำหรับผู้ใช้โปรแกรมบัญชี iMoneys ที่ไม่ใช่แบบออนไลน์ เพื่อป้องกันกรณีข้อมูลเสียหายจากไวรัส หรือ เครื่องเสีย โดยจะทำการ Backup ไฟล์ข้อมูลทุกอย่างที่โปรแกรมต้องใช้ไปเก็บไว้บนตู้นิรภัยบน Cloud Backup ให้ทุก 4 ชั่วโมง ทุกวันที่มีการเปิดเครื่องคอม
(ค่าบริการรายเดือน )

Mobirise

iMoneys Cloud โปรแกรมบัญชี ออนไลน์

รองรับการทำงานพร้อมกันจากทุกที่ทั่วโลกผ่าน Internet
ข้อมูลเชื่อมโยงกันตลอดเวลาจากต่างที่ ต่างสาขาก็ได้
ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ไม่ต้องมีระบบ LAN ให้ยุ่งยาก
โปรแกรมอยู่บน Cloud Server เรียกใช้งานผ่าน Internet
ข้อมูลได้รับการดูแลและปกป้องอย่างปลอดภัยด้วยระบบ Backup อัตโนมัติ

เลือก Package ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณตามจำนวนผู้ใช้งานS

500

บาท/เดือน
*ค่าบริการ 6 เดือน 3,000 บาท

*ค่าบริการ 1 ปี 4,800 บาท
(ประหยัดกว่า 1,200 บาท)
เหลือ 400 บาท/เดือน

 • จำนวนผู้ใช้: 1
 • ฐานข้อมูล : 99 บริษัท
 • การเชื่อมต่อ : Internet Cloud
 • เลือกชำระล่วงหน้า 6 หรือ 12 เดือน
* แนะนำ *
M

1,000

บาท/เดือน
*ค่าบริการ 6 เดือน 6,000 บาท

*ค่าบริการ 1 ปี 8,400 บาท
(ประหยัดกว่า 3,600 บาท)
เหลือ 700 บาท/เดือน

 • จำนวนผู้ใช้: 3
 • ฐานข้อมูล : 99 บริษัท
 • การเชื่อมต่อ : Internet Cloud
 • เลือกชำระล่วงหน้า 6 หรือ 12 เดือน
** คุ้มค่า **
L

1,500

บาท/เดือน
*ค่าบริการ 6 เดือน 9,000 บาท

*ค่าบริการ 1 ปี 12,000 บาท
(ประหยัดกว่า 6,000 บาท)
เหลือ 1,000 บาท/เดือน

 • จำนวนผู้ใช้: 10
 • ฐานข้อมูล : 99 บริษัท
 • การเชื่อมต่อ : Internet Cloud
 • เลือกชำระล่วงหน้า 6 หรือ 12 เดือน

XL

2,000

บาท/เดือน
*ค่าบริการ 6 เดือน 12,000 บาท

*ค่าบริการ 1 ปี 18,000 บาท
(ประหยัดกว่า 6,000 บาท)
เหลือ 1,500 บาท/เดือน

 • จำนวนผู้ใช้: 20
 • ฐานข้อมูล : 99 บริษัท
 • การเชื่อมต่อ : Internet Cloud
 • เลือกชำระล่วงหน้า 6 หรือ 12 เดือน

โปรแกรมแบบซื้อครั้งเดียว Local App.

มีให้เลือกทั้งโปรแกรมบัญชี และโปรแกรมเงินเดือน ซื้อครั้งเดียวและติดตั้งลงในเครื่อง
รองรับระบบ LAN สามารถใช้งานร่วมกันได้ภายในอาคารเดียวกัน

Mobirise

โปรแกรมบัญชี
iMoneys Account

โปรแกรมบัญชีในรูปแบบที่สวยงาม เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง มีให้ครบทุกความต้องการ ทุกระบบเชื่อมโยงกันและลงบัญชีให้อัตโนมัติในแต่ละขั้นตอน พร้อมด้วยรายงานที่หลากหลาย สีสวยงาม

ใช้งานเครื่องเดียว

10,000

บาท

 • จำนวนผู้ใช้: 1
 • ติดตั้งได้ 3 ครั้ง
 • ข้อมูล : 99 บริษัท
 • การเชื่อมต่อ : -
 • ฟรี คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
 • ชำระค่าโปรแกรมครั้งเดียว
LAN 3 users

15,000

บาท

 • จำนวนผู้ใช้: 3
 • ติดตั้งได้ 3 ครั้ง
 • ข้อมูล : 99 บริษัท
 • การเชื่อมต่อ : LAN
 • ฟรี คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
 • ชำระค่าโปรแกรมครั้งเดียว
LAN 10 users

20,000

บาท

 • จำนวนผู้ใช้: 10
 • ติดตั้งได้ 3 ครั้ง
 • ข้อมูล : 99 บริษัท
 • การเชื่อมต่อ : LAN
 • ฟรี คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
 • ชำระค่าโปรแกรมครั้งเดียว
LAN 20 users

25,000

บาท

 • จำนวนผู้ใช้: 20
 • ติดตั้งได้ 3 ครั้ง
 • ข้อมูล : 99 บริษัท
 • การเชื่อมต่อ : LAN
 • ฟรี คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
 • ชำระค่าโปรแกรมครั้งเดียว

Mobirise

โปรแกรมเงินเดือน
iMoneys Payroll

โปรแกรมเงินเดือนเพียงหนึ่งเดียว ที่มีทุกอย่างที่คุณต้องการและพร้อมใช้ทันที ด้วยการออกแบบโปรแกรมให้ใช้ง่าย สำหรับงานคำนวณเงินเดือนค่าแรง งานบุคคล งานเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งราชการ คุณจะไม่ต้องยุ่งยากกับงานเหล่านี้อีกต่อไป

พนักงาน 50 คน
ใช้งานเครื่องเดียว

5,000

บาท

 • จำนวนผู้ใช้: 1
 • ติดตั้งได้ 3 ครั้ง
 • ข้อมูล : 2 บริษัท
 • ข้อมูลพนักงาน: 50 คน
 • การเชื่อมต่อ : -
 • ฟรี คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
 • ชำระค่าโปรแกรมครั้งเดียว
พนักงานไม่จำกัด
ใช้งานเครื่องเดียว

10,000

บาท

 • จำนวนผู้ใช้: 1
 • ติดตั้งได้ 3 ครั้ง
 • ข้อมูล : 2 บริษัท
 • ข้อมูลพนักงาน: ไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อ : -
 • ฟรี คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
 • ชำระค่าโปรแกรมครั้งเดียว

พนักงาน 50 คน
ใช้งาน 3 เครื่อง

10,000

บาท

 • จำนวนผู้ใช้: 3
 • ติดตั้งได้ 3 ครั้ง
 • ข้อมูล : 2 บริษัท
 • ข้อมูลพนักงาน: 50 คน
 • การเชื่อมต่อ : LAN
 • ฟรี คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
 • ชำระค่าโปรแกรมครั้งเดียว
พนักงานไม่จำกัด
ใช้งาน3 เครื่อง

15,000

บาท

 • จำนวนผู้ใช้: 3
 • ติดตั้งได้ 3 ครั้ง
 • ข้อมูล : 2 บริษัท
 • ข้อมูลพนักงาน: ไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อ : LAN
 • ฟรี คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
 • ชำระค่าโปรแกรมครั้งเดียว
Mobirise

โปรแกรม Backup ออนไลน์
iMoneys CBackup

โปรแกรมเสริมอัตโนมัติซึ่งจะทำการ Backup ไฟล์ข้อมูลทุกอย่างที่โปรแกรม iMoneys ต้องใช้ไปเก็บไว้บน Cloud Backup ให้ทุก 4 ชั่วโมง ทุกวันที่มีการเปิดเครื่องคอม ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือกดปุ่มอะไรทั้งสิ้น ปกป้องข้อมูลสำคัญจากปัญหาไวรัสเรียกค่าไถ่ หรือ Harddisk เสีย หรือจากการเผลอลบไฟล์ สามารถกู้คืนข้อมูลทั้งหมดได้ 100%

ค่าบริการ

180

บาท/เดือน
*ชำระเป็นรายปี 2,160 บาท

 • ติดตั้งที่เครื่องแม่ กรณีที่เป็น LAN
 • สำรองข้อมูลทุก 4 ชั่วโมง ทุกวันที่เปิดใช้เครื่อง
 • สำรองทุกฐานข้อมูลที่มีในเครื่อง
 • ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้บน Cloud Server อย่างปลอดภัย

บริการเสริม

ปรับแก้แบบฟอร์ม

มีบริการปรับแก้แบบฟอร์มการพิมพ์ให้ตรงกับแบบเฉพาะของกิจการของลูกค้าได้ หรือจะปรับแก้แบบฟอร์มมาตราฐานในโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการก็ได้
โดยมีค่าบริการ 400 บาท ต่อแบบ

อบรมนอกสถานที่

ถ้าลูกค้าต้องการให้เราเข้าไปสอนทีมงานก็สามารถทำได้ มีค่าบริการเข้าไปอบรมการใช้งาน (ภายในกรุงเทพฯ) ครึ่งวัน 1,500 บาท ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม

คู่มือการใช้งาน

ต้องการสั่งซื้อคู่มือการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียด สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ในราคาเล่มละ 350 บาท

บริษัท ไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์ จำกัด

Tax ID : 0105549007842

Phone

085-503-6999
085-809-5888

Line / Email

Line ID : @imoneys
Email : support@imoneys.co.th

Address

55 ซอยเย็นจิต 6 ถนนจันทน์ 24
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

Working Hours

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 17:00

Easy Website Builder